FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Bağdat C. No: 256 Işık Ap D:2 Caddebostan, Kadıköy – Istanbul

Tel: 0216 411 52 00
 

Enerji Terapi

Beynimiz 10-12 Watt gücünde elektrik üretir.

"Haydi gelin, geleceğin teknoloji dünyasında dolaşalım: Hayati unsurlarını anı-anına takip eden sensörlü üniforma giyen asker... Kalp üzerine yara bandı gibi yapıştırılan, ekranı da olan kullan-at EKG cihazı... Dişe monte edilebilen cep telefonu...  Uygun her yerimize monte edilebilecek daha envai çeşit cihaz için bilimadamları harıl harıl çalışıyorlar. Ancak bütün bu cihazların bugüne dek muazzam bir engeli vardı: Enerji!

2005 yılında başlatılan bir araştırmada, bu küçük cihazlara potansiyel bir enerji kaynağı bulundu. İnsan bedeninden çıkan enerji. İnsan bedeni sıcaklığıyla termal enerji, hareket ve titreşimleriyle de kinetik enerji üretiyor. Her ikisi de elektriğe dönüştürülebilir. http:www.nanoteknolojinedir.com 

İnsan bedeninin ürettiği enerji, uzun zamandır biliniyordu. Günümüzde bu enerji alanı görüntülenebilmektedir. Hatta, bu görüntüler analiz edilebilmekte, ve hastalık teşhisinde kullanılabilmektedir. Zira insan enerji alanı yer yer bozulmalar gösterebilmekte, bunlar da hastalığın yeri hakkında ipuçları vermektedir.

İnsan enerji alanına "enerji beden" adı da verilir.

İnsan bedeninden yayılan ışık (enerji beden) far-infrared (uzak kızılaltı) tayfında olduğu anlaşılmıştır. İnsan gözüne görünmez olan bu ışık aynı zamanda ısı yayan bir ışıktır.

Kalp, beyin ve diğer bazı organların işlevleri elektro-manyetik spektrumun ELF (extra low frequency = çok düşük frekans) aralığında osilasyonlara (salınım) yol açar.

Özellikle beyin bir elektrik akımı üreticisidir. Beyinde nöronlar tarafından oluşturulan gri madde dışında, yakın zamanlara dek varlık nedeni anlaşılamayan ve ak madde adı verilen glia hücrelerinden oluşan bir dokunun varlığı herkesçe bilinir.

Bu hücreler vücudun en uzak noktasındaki sonlanmalara kadar her bir sinir lifini sarmalar.

Bu dokuya artık perinöral sistem adı verilmiştir. Peri-nöral sistemin esasında bir doğru akım iletişim sistemi olduğu zamanla anlaşılmıştır. Sinir hücrelerinin iletişiminin birbirlerini elektriksel yoldan uyarmalarıyla gerçekleştiği de yıllardan beri okullarda öğretilmekte olan temel bir bilgidir.

Vücudumuzun enerji alanı, bizim sağlık durumumuzun göstergesi olabildiği gibi, vücudumuzun sağlığı da enerji müdaheleleri ile iyileştirilebilir. Şifacılar istedikleri zaman vücutlarının çevresindeki enerji alanını değiştirebilir, ellerinden yayılan enerji ile bir başkasının enerji alanını, ve böylece sağlığını iyileştirebilirler. Aşağıdaki resimde ABD Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Dr. John Zimmerman'ın laboratuvarında şifacının elinden yayılan elektriksel salınımların şifadan önce ve şifa sırasında alınan kaydını görmektesiniz (1990):

İnsan bedenindeki elektriğin hareketi nasıl olup da çevresinde biomanyetik alan yaratır?

David L. Oschman'ın kitabından: 'Enerji Tıbbının Bilimsel Temeli' - 2000 ISBN# 0-443-062617

Sinirsel aktiviteye bağlı olarak, bedende değişik dokularda çeşitli değerlerde elektriksel alanlar oluşur. Vücut enerji alanı da tüm bu değişik güçteki alanların yer aldığı bir toplamdan ibarettir.

1980'lerin başında, Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. John Zimmerman bir SQUID manyetometresi kullanarak terapötik temas (elle yapılan şifa-çn) üzerine önemli bir araştırma serisine başladı (Zimmermann 1990). Bu deneylerde kullanılan SQUID detektörü bazı en zayıf insan biomanyetik alanlarını dahi tespit etmek üzere geliştirilen yüksek duyarlılıkta bir detektördü. Bu zayıf biomanyetik alanlara "evoked fields" (uyandırılmış alanlar) denir ve bu alanlar işitsel ya da görsel uyaranlara bir tepki olarak baş çevresindeki alanda oluşurlar (örn. Reite & Zimmermann 1978).

Çalışmalarda, şifa veren kişi ve hastası manyetik kalkanla kaplanmış SQUID detektörü bulunan bir odaya girdiler. Şifacı elini hastaya yaklaştırdığında SQUID detektörü tarafından temel başlangıç verileri kaydedildi.

Sonra, şifacı şifa moduna girdi ve hemen girer girmez, SQUID detektörü şifacının ellerinden yayılan geniş bir biomanyetik alan tespit etti. Bu alan o kadar güçlü idi ki, cihazdaki yükselticilerin ve kayıt cihazının yeniden ayarlanması gerekti. Bu, yıllar boyunca SQUID kullanarak tıbbi araştıralar yapan Dr. Zimmermann'ın o güne dek karşılaştığı en güçlü biomanyetik alandı.

Terapötik temas sinyali 0,3-30 Hz arasında çeşitli frekanslarda mikroatım veriyordu ve aktivitenin çoğu da 7-8 Hz arasında idi. Başka bir deyişle, şifacıdan yayılan sinyaller sürekli ya da değişmez değildi, Frekansları tarayarak belli bir frekans aralığında gidip geliyordu.

Enerji şifacılarının deneyimleriyle değerlendirildiğinde mikroatımlar ilginçtir çünkü tümü de, özellikle de bir hastalığı tedavi ettikleri tedavi seansları sırasında ellerinde titreşimler, iğnelenmeler hissettiklerini bildirmişlerdir.

Zimmermann'ın çalışmalarında şifacı olmayan kişilerin biomanyetik mikroatımlar üretemedikleri gözlenmiştir. Kayıt seansları sekiz kez tekrarlanmıştır ve bunların beşinde güçlü biomanyetik sinyaller kaydedilmiştir.

Zimmermann'ın gözlemleri enerji tıbbını açıklamakta son derecede önemli ancak başlangıç düzeyinde katkılarda bulunan araştırmalardır.

Önemli bir problem olarak; şifa seansları sırasında oluşturulan biomanyetik alan o kadar güçlü idi ki, SQUID manyetometresinin ölçüm kapasitesinin dışında olduğundan niceliksel değerlendirmeleri yapılamamıştı. Bu güçlük Japonya'da yürütülen bir çalışmada aşıldı: Dr. Seto ve arkadaşları 1992 yılında Zimmermann'ın çalışmasının sonuçlarını teyid eden bulgular elde ettiler ve gerek şifacı, gerekse Qi Gong, yoga, meditasyon, zen gibi teknikleri uygulayan kişilerin ellerinden yayılan olağanüstü derecede güçlü biomanyetik alanlar tespit ettiler. Bu alanlar 80.000 tur sarılmış iki bobinden oluşan basit bir manyetometre ve duyarlı bir yükseltici yardımıyla ölçüldü. Bu alan 10^-3 gauss gücünde idi. Bu güçte bir manyetik alan, insanın manyetik alanına en büyük katkıyı gerçekleştiren kalbin oluşturduğu 10^-6 gauss gücündeki manyetik alandan 1000 kat daha güçlü, ve beynin oluşturduğu manyetik alandan da 1.000.000 kat daha güçlü idi. Zimmermann'ın çalışmasında olduğu gibi, Seto ve ekibi de biomanyetik alanın 8-10 Hz aralığında çeşitli frekanslarda sinyaller verdiğini buldu.

Zimmermann, Seto ve meslekdaşlarının çalışmaları enerji tıbbı gibi eski zaman terapi kavramları ile modern bilim arasında kurulan bağlantılara çok büyük katkılarda bulunmuştur.

...

Kanıtlar göstermiştir ki, şifacıların ellerinden yayılan güçlü biomanyetik alanlar vardır. Bu teknikler üzerinde çalışmanın beynin ilgili bölgelerinin boyutlarının büyümesine yol açtığı düşünülmektedir. Bunun sonucunda, beynin bu alanlarından yayılan biomanyetik üretim de güçlenmekte, ve beyin ile parmaklar arasındaki damar-sinir bağlantıları aracılığıyla bu alan parmaklara dek iletilmektedir.

 

 

Enerji Klinik'te Enerji Terapisi çeşitli yöntemlerle uygulanmaktadır:

 

1- Enerji Alanı Aktivasyonu (enerji beden arınması, enerji-psikoterapi, ruhsal şifa)

2- Enerji Terapisi (hastalıklar için şifa terapisi) 

3- Pranik Şifa (hastalıklar için enerji beden arınması ve şifa terapisi, pranik psikoterapi)

 
Enerji Alanı Aktivasyonu: Bu yöntemde enerji bedenin meridyenlerindeki blokajlar kaldırılır, meridyenlerin toplama noktası (assemblage point) hizalandırılarak dengelenir, çakralar uyumlanır; ve enerji beden, üzerindeki yabancı enerji odaklarından temizlenir. İşlem, Enerji Terapisti Nilgün Eröztürk tarafından hem Lecher Aygıtı kullanılarak, hem elle enerji bedendeki belirli bölgeler ve akupunktur noktaları uyarılarak tatbik edilmektedir. Enerji Aktivasyonu toplam 3-4 saat sürmektedir. Çocuklarda 2 saat yeterli olmaktadır. Tedavi birbirini izleyen iki seansta tamamlanır. Nilgün Eröztürk şifa terapileri de yapmaktadır. Bu terapiler Yaklaşık 1 saat sürelidir.

Enerji Klinik'te ayrıca Reiki Master Tacettin Ocak da şifa terapileri yapmaktadır.

 

OZON TEDAVİ MERKEZİ  OZONLA ZAYIFLAMA  ENERJİ KLİNİK BİO ENERJİ KLİNİK İSTANBUL OZON İNSÜLİN DİRENCİ KORONER KRONİK YORGUNLUK   OZON TERAPİ OZON TEDAVİSİ OZON ZAYIFLAMA OZON TEDAVİSİNİN FAYDALARI
 


Her Hakkı Saklıdır © 2010 Enerji Klinik +90 216 411 52 00 - Makro Web Dizayn