FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Bağdat C. No: 256 Işık Ap D:2 Caddebostan, Kadıköy – Istanbul

Tel: 0216 411 52 00
 

 

  Hepatit ve Viral Hastalıklarda Ozon Tedavisi
 

 

Hepatit, viral infeksiyon sonucu karaciğerin iltihaplanmasıdır. Hepatit B’de olguların %5-10’u, Hepatit C’de ise olguların %85’i kronikleşir, bunların %20-25’inde 20 yıl içinde siroz, %5’inde kanser gelişir. Kronikleşmiş hepatit B hastalığı da siroz veya karaciğer kanserine sebep olabilir. Hepatit B virüsü zaman içerisinde karaciğer ve kanda artabilir ve karaciğerdeki iltihabı alevlendirebilir. Hepatit C; deri, böbrekler, tükrük bezleri, göz ve eklemlerde de sorunlara yol açabilir. Hepatit B ve C tedavisi uzun sürelidir, hedef virüs çoğalmasını durdurup ortaya çıkması muhtemel karaciğer hasarını minimuma indirmektir. Tedavide interferonlar ve virüs üremesini baskılayıcı ilaçlar kullanılır. Ancak vakaların önemli bir kısımında bu tedaviler yeterli olmayabilmektedir. Antiviral ilaçlara direnç önemli bir sorundur.
 

Ozonun anti-viral etkileri:

Virionlar ozonla temas edince denatüre olurlar Ozon virionları denatüre ederek virüsün lipid zarındaki proteinleri, lipidleri, lipoproteinleri ve glikoproteinleri parçalar. Zarf bozulunca virüs kendisini kopyalayamaz. Ozon ve ozonlama sırasında kanda oluşan peroksitler virüsün konak hücreye girmesi için gereken zarf yapılarını bozarlar. Konak hücreye giremeyen virüs çoğalamaz.
 

Ozon türevleri de antiviral etki gösterirler

Ozonun kana tatbiki sırasında oluşan lipid ve protein peroksitler kan hücrelerine toksik değildirler ancak yine de vücutta birkaç saat boyunca oksidize edici özelliklerini korurlar. Bu peroksitler uzun süreli anti-viral etki gösterirler, böylece ozonlanmış kan geri verildiğinde dolaşımındaki viral yükü azaltmaya devam ederler.

Ozon bağışıklık sistemini uyarır

Sitokinler lökositlerden salınan ve bağışıklık sistemi hücrelerini düzenleyen proteinlerdir. Ozon vücudun lökosit üretimini artırdığı gibi sitokinlerin salınımını uyarır, onlar da diğer savunma hücrelerini uyarırlar.

Ozon, hepatitin bütün tiplerinde YÜKSEK STANDARTLARDA bir tedavi sağlar.

Ozon ayrıca AİDS, zona, uçuk (Herpes zoster ve Herpes simpleks), kuş gribi gibi viral hastalıklarda ve beynin tüm virüs enfeksiyonlarında, üst solunum yollarının ve akciğerin virütik hastalıklarında, bu arada gripte etkin tedaviler sağlar.

HBV (Hepatit B virüsü) iç ve dış görünüm
 

 

HCV (Hepatit C virüsü) iç yapıları
 

 


HCV (Hepatit C virüsü) dış görünüşü

 

 

 

 

OZON TEDAVİ MERKEZİ  OZONLA ZAYIFLAMA  ENERJİ KLİNİK BİO ENERJİ KLİNİK İSTANBUL OZON İNSÜLİN DİRENCİ KORONER KRONİK YORGUNLUK   OZON TERAPİ OZON TEDAVİSİ OZON ZAYIFLAMA OZON TEDAVİSİNİN FAYDALARI
 


Her Hakkı Saklıdır © 2010 Enerji Klinik +90 216 411 52 00