Ağrı ve Ozonterapi – Bilimsel Yayınlar

Ozon tedavisi uygulanırken dokularda kontrollü ve zararsız bir mikro-oksidasyon oluşturulur. Bu mikro-oksidasyon hücresel antioksidan sistem ve enflamasyon sisteminde bir modülasyon yaratır. Ozon hücrelerarası sıvılar ile etkileşime girerek hidrojen peroksit, aldehitler ve lipid oksidasyon ürünlerinin üretilmesine yol açar. Bu maddeler superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), indirgenmiş glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione s-tranferase (GSTr), hem-oxygenase-1 (HO-1), indirgenmiş nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), NADPH quinone oxidoreductase 1 (NQO1) ve heat shock protein-70 (HSP70) gibi antioksidan sistemlerinde bir artış başlatır .

Bu NRF2 aktivasyonu nuclear factor kappa beta (NFKβ) yolu aktivitesinde bir azalma başlatarak, antienlamatuar etki meydana getirir [interleukyne 1,2,6,7 ve tumor necrosis factor alpha (TNFα) azalması interlukyne 4, 10, 13 ve transforming growing factor beta (TGFβ) artışı]. Enjeksiyon sahalarında medikal ozon proteolitik enzimleri NFKβ yolu üzerinden inaktive eder. Aynı zamanda, bağ dokusu hücreleri fibroblastlarda ve kıkırdak hücreleri kondrositlerde bir proliferasyon (çoğalma) başlar, bu ise kıkırdak rejenerasyonuna yardımcı olur .

Pek çok araştırmacı medikal ozonun canlı organizma üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturan preklinik çalışmalar yayınlamış, redoks dengesini, hücresel enflamasyon durumunu ve iskemi-reperfüzyon süreçlerine adaptasyonu modüle edici etkilerini göstermişlerdir .

Hastalıkların tedavileri açısından yaklaşıldığında, ozon tedavisi hepsi de ozonun mikrop öldürücü kapasitesine, kronik iskemik ve enflamatuar süreçlerdeki ve hücresel redoks dengesizliklerindeki tedavi edici rolüne ilişkin pek çok tıbbi-cerrahi uygulamalar sunar .

Ozon temelde üç yolla verilir: Topikal, infiltrasyon ve sistemik .

Topikal uygulamalar ozonun mikrobik etkilerinden ve iyileşme üzerindeki olumlu etkilerinden ötürü başarılıdır. Bu uygulamalarda genellikle ayaklar/bacaklar torba içine alınarak doğrudan ozon verilir veya ozonlu su veya yağlar kullanılır.

Ozonun infiltrasyon yoluyla verilmesi; artrit (eklem iltihabı), tendonit (tendon iltihabı), fasiit (fasya iltihabı), nörit (sinir iltihabı) veya miyofasyal ağrı (kas ve kas kılıfı ağrısı) gibi kas-iskelet sistemi hastalıklarında ağrılı bölgeye iğne ile şırınga edilmesi şeklinde olur.

 

Systemic ozone therapy consists of the administration of the mixture of gasses mainly through two routes: the indirect intravenous way (also known as autohemotherapy) and the rectal insufflation. Indirect intravenous administration consists of extracting a determined blood quantity that, within a closed circuit, is put into contact with the gas, which will dissolve and react in a few seconds, and immediately reinfused.

Updated Review Hidalgo-Tallon 2022