Alerjik Hastalıklarda Ozon Tedavisi

Alerji ve Otoimmün Hastalıklarda Ozon Tedavisi

Bağışıklık sistemindeki (immün sistem) savunma amaçlı hücrelerin, nedeni henüz anlaşılamamış bir şekilde vücudun kendi hücrelerine karşı başlattıkları saldırılar sonucu gelişen hastalıklara otoimmün hastalık denir.

Otoimmün hastalıklar şunlardır:

•İnsüline bağımlı diabetes mellitus (şeker hast.)
•Hashimoto (Haşimoto) tiroiditi
•Multipl skleroz
•Graves hastalığı
•Myastenia gravis
•Otoimmun hemolitik anemi
•Otoimmun atrofik gastrit
•Otoimmun ansefalomyelit
•Otoimmun orşitis
•İdyopatik trombositopenik purpura
•Primer biliyer siroz
•Crohn hastalığı
•Çölyak hastalığı
•Kolitis ülseroza
•Romatoid artrit
•Sjögren sendromu
•Reiter sendromu
•Polimyosit-dermatomyosit
•Skleroderma (Sistemik sklerozis)
•Poliarteritis nodoza
•Kronik aktif hepatit
•Membranöz glomerulonefrit
•Sistemik lupus eritematozus
•Behçet hastalığı
•Amiloidoz
•Goodpasture sendromu

Multipl Skleroz hastalığında Ozon

Ozon Multipl Sklerozlu hastalarda tedavi yanısıra veya ilaç tedavisi almak istemeyen hastalarda genel durumu düzeltmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kullanılan yan etkisiz, önemli bir seçenektir. Ozon MS hastalarında atakların sıklığını azaltabilmekte, şiddetini düşürebilmektedir.

Ozonun Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkileri

•Ozon bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde regüle eder. Örneğin bağışıklık sisteminin aşırı aktif olduğu otoimmun hastalıklarda ozon bağışıklık sistemini yatıştırır. Tersine, bağışıklık sistemi kanser, AİDS, kronik infeksiyon gibi durumlarda olduğu gibi zayıflamış ise ozon uyarıcıdır. Ozonun bu benzersiz etkileri akyuvar membranları üzerinde gösterdiği etkilerden kaynaklanır. Bu etkilere bağlı olarak akyuvarlar sitokin adı verilen haberci proteinler salgılar. Sitokinler bağışıklık sisteminin etkin bir şekilde çalışması için hayati öneme sahiptirler. Bu maddelere gama interferon, interlökin-2, koloni uyarıcı faktör ve TNF-alfadır.
•Mitokondriler hücrelerin enerji üreticisidirler. Diyabetten kalp hastalığına, kansere dek tüm dejeneratif hastalıkların altta yatan nedeni mitokondrilerde azalmış enerji üretimidir. Ozon ise güçlü bir mitokondri uyarıcısıdır. Mitokondrilerin enerji üretimini artırır.
•Kronik hastalığı olan birçok insan yetersiz antioksidan savunmasına sahiptir. Ozon vücudun antioksidan korumasını C vitamini dahil bilinen bütün tedavilerden daha çok artırır.
Ozon, vücuttaki bütün hücrelerden daha fazla, BEYİN HÜCRELERİNİN METABOLİZMALARINI ARTTIRIR, bu hücrelerin birbirleriyle iletişiminin kalitesini ve hızını iyileştirir. Bu artış ilkin, hücrelerin birbirlerine enformasyon ulaştırmak amacıyla ürettikleri NÖROPEPTİD denilen moleküllerde gözlenir. Yakın zamanlarda sonuçlanan klinik araştırmalar bu moleküllere bağışıklık sisteminin de aynı beyin hücreleri gibi duyarlı olduklarını ortaya çıkarmıştır: Beyin metabolizmasında meydana gelen düzelme bağışıklık sistemine de aynı şekilde yansımaktadır. Böylelikle, hepsi de çökmüş bir bağışıklık sisteminin ürünü olan otoimmün hastalıklarda, iyileşme süreçleri başlamaktadır. Bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırması şeklinde tanımlanabilecek bu hastalıklarda OZON TERAPİ ile elde edilen düzelme, ozonun bağışıklık sistemine doğrudan etkilerine bağlı olduğu kadar, hatta belki ondan da fazla bu mekanizma üzerinden gerçekleşmektedir.Ozon terapi immün sistemi dengeleyici bir tedavidir. Bu nedenle, gerek bağışıklığın zayıfladığı durumlarda, gerekse aşırı bağışıklık yanıtı ile seyreden hastalıklarda ozon başarıyla kullanılır.