ALS-Amyotrofik Lateral Sklerozis Hastalığında Ozon

Amyotrofik Lateral Sklerozis (ALS) Hastalığı ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Tedavisi yoktur. Lou Gehrig Hastalığı olarak da bilinir.

Beyinde, ilerleyici bir motor nöron kaybı ve eşlik eden enflamasyon ile karakterizedir.

Yaşlanan beyindeki yaşlanma karşıtı etkileri, nöro-protektif özellikleri, anti-enflamatuar ve immün-modülatör etkileri ile bilinen ozon, ALS’de deney hayvanlarında denenmiştir ve sinir dejenerasyonunu azaltabildiği, mikroglia hasarını geriye döndürdüğü gösterilmiştir Bette 2022.