Beyin Hastalıklarında Ozon Terapi

Beyin ve Sinir Hastalıklarında Ozon Terapi

Ozonun beyinde gösterdiği etkiler

Ozon etkilerini ilkin beyin kan dolaşımı üzerinde gösterir ve kılcal dolaşım iyileştikçe nöronlarda da iyileşme, yenilenme ilk dakikalarda başlar.

Tek bir ozon terapi seansı sonrasındaki ilk dakikalardan başlayarak beyin kan dolaşımı ve kan oksijen içeriğinde artış meydana gelir:

Ozon Terapi sinir hücrelerini serbest radikal hasarından korur, hücrelerin canlılığını arttırır.
Ozon beyin hücrelerinin enerji merkezi mitokondrileri ilk 40 dakika içinde yenilemeye başlar.
Ozon anti-enflamatuar etkileriyle de beyin üzerinde yaşlılığı önleyici etkiler gösterir çünkü ozon, serebral ateroskleroz denilen, ve beyin damarlarının sertleşmesiyle seyreden dolaşım bozukluğunu da iyileştirir. Tedaviler kan ozonlama yöntemi ile yapılır.
Ozon Terapi ile beyin kılcal dolaşımında iyileşme, beyin kan akımında artış ve nöronların oksijen kullanımında artış meydana gelir.


Bunama Tedavisinde Ozon Terapi

Damar sertliği nedeniyle dolaşım bozulduğunda beyin hücrelerine yeteri kadar oksijen gitmemeye başlar. Oksijensizliğe çok duyarlı olan beyin hücreleri bu kronik oksijen açlığına tepki olarak düşük metabolik moda geçer ve yaşamlarını böyle devam ettirirler. Bu ise depresyon, dalgınlık-unutkanlık gibi en çok görülen belirtilerin yanı sıra zamanla birçok becerinin zayıflaması, bazı sinirsel işlevlerin ise yitirilmesi anlamına gelir. Bu klinik tablo demans/bunama adını alır. Bu durum bunama öncesinde de kişinin yaşam kalitesini bozacak kadar önemlidir. Bilişsel becerilerde gerileme, duruş dikliğinin ve motor fonksiyonların bozulması gibi belirtiler ilk habercilerdir (örn. el becerilerinin zayıflaması, omuzların çökmesi ve güçsüz adımlarla yürüme). Bu hastalıkta ozon tedavisi kan yolu ile veya rektal yoldan ozon verilerek yapılır (MAH).


Depresyonda Ozon Terapi

Depresyonda beyindeki sinir hücreleri arasındaki ileti hızının düştüğü, ileti bir sinirden diğerine geçerken salınması gereken kimyasal ileticilerin yeteri miktarda salınmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca depresyonda hücre metabolizması düşer, oksijen kullanımı azalır. Bu değişiklikler radyolojik incelemelerde de (PET – Pozitron Emisyon Tomografi) gözlemlenmiştir.
Ozon hem beyin hücrelerinin oksijenlenmesini arttırarak, hem sinir hücrelerinin arasındaki temas noktalarında ileti hızını arttırarak depresyonu hızla iyileştirir. Depresyona bağlı uyku bozukluğu ve iç sıkıntısı, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık gibi belirtiler kısa süre içinde ortadan kalkar. Tedaviler kan ozonlama yöntemi ile yapılır    (MAH = Major Auto-hemoterapi).

 Ozon terapiden sonra yapılan ölçümlerin sonucu:

 Beyne giden kan miktarında artış
 Beyin kılcal dolaşımında artış
 Oksijenlenmiş hemoglobin oranında önemli artış
 Beyin hücrelerinin oksijen kullanımında artış
 Beyin hücrelerinin metabolizmasında artış
 Etkiler seanstan sonraki ilk 1 saat içinde başlar. Kalbin giderek güçlenmesine bağlı olarak kan
dolaşımının daha da iyileşmesi ile tüm etkiler zamanla güçlenerek artar.

Klinik değerlendirmede gözlenen düzelmeler:

 Dikkat artışı
 Kognitif (bilişsel) işlev artışı
 Bellek güçlenmesi
 Adale katılığının azalması, duruşta denge kurmanın düzelmesi
 Sinir-kas temaslarındaki enflamasyonun ortadan kalkması üzerine sinirlerden kaslara iletimin
iyileşmesi, hareketlerin hızlanması