Deri hastalıklarında Ozon tedavisi

Ozonun uygulandığı deri hastalıkları:
 • Deri enfeksiyonları
 • Herpes (uçuk)
 • Dermatitis Herpetiformis
 • Piyoderma, vb mikrobik deri hastalıkları
 • Otoimmun Deri Hastalıkları
 • Vitiligo
 • Lokalize skleroderma
 • Psöriazis/psöriatik artrit (sedef hastalığı ve sedef hastalığı artriti)
 • Liken planus
 • Alerjik Deri Reaksiyonları
 • Akne
 • Ekzema
 • Nörodermatit
 • Seboreik Dermatit
 • Alopesi (kellik)
 • Derinin venöz ülserleri
 • Anjioödem
 • Ürtiker
 • Ürtikeryal vaskülit