Kalp Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıklarında Ozon Terapi

Ozonun Kalp Hastalıklarındaki Tedavi Sonuçları:

 • Ağrı ataklarının sıklığında azalma
 • Merdiven çıkma vb egzersiz toleransında artış
 • Kalbe dolan kan miktarında artış (Kardiyak Volüm)
 • Kalbin pompaladığı kan miktarında artış (Atım Hacmi)

Ozon tedavisi anti-enflamatuar (iltihap ve hastalık giderici) etkileriyle damar sertliğine yol açan tüm süreçler üzerine etkilidir, damar sertliğini giderir. Ayrıca yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve bozulmuş kan yağları profilinin düzelmesinde yardımcıdır. Kan oksijen düzeylerini yükseltir ve kan dolaşımını iyileştirir. Genel antioksidan aktiviteyi artırarak kalp kası hücrelerinin sağlığını iyileştirir.

Ozon kan, dolaşım ve damarları iyileştirir:

Ozon vücutta oksijenlenme ve doku beslenmesini artırır. Bu etkisini hem kan oksijen içeriğini ve kan dolaşımını iyileştirerek, hem de damarları iyileştirerek gösterir.
Ozon Terapisinin kan dolaşımı üzerine etkileri ozonun kanla ilk temasından itibaren başlar. Ozon kanda çeşitli değişiklikler başlatır, bunlar tedavi sonuçlarını yaratırlar.

Kan akışkanlığı düzelir

Kanın kılcal damarlardan belli bir hızda geçmesi sadece kalbin güçlü bir şekilde pompalaması ile değil, alyuvarların esnekliği sayesinde de olmaktadır. Örneğin diyabette bu elastikiyet bozulduğundan alyuvarların ince kılcallardan kolayca geçebilmelerini sağlayan şekil değiştirme yetenekleri azalır ve membran elektrik yükleri de bozulduğundan alyuvarlar birbirine yapışma eğilimi gösterirler.
Ozonlanmış alyuvarların ise zarı esnekleşir, böylece kanın dar kılcal damarlarda akışı iyileşir çünkü alyuvarlar kanımızın yarısına yakınını oluşturmaktadır ve onların kıvraklığı kanın akışkanlığı anlamına gelir. Kan akışkanlığının iyileşmesi daha iyi dolaşım, daha sağlıklı bir kalp, daha iyi beslenen dokular, ve daha sağlıklı bir beden demektir.

 • Aritmi nöbetlerinin süresinde kısalma
 • Kalp kasılma gücünde iyileşme
 • Ejeksiyon Fraksiyonunda (EF)* artış
 • Lipid profilinde düzelme
 • Hastanın genel durumunda düzelme, iş gücü artışı
  *EF, kalbin her atışta gelen kanın ne kadarını pompaladığını gösterir

Bu etkileriyle ozon aşağıdaki kalp ve damar hastalıklarında başarıyla uygulanmaktadır:

• Koroner Hastalık
• Kalp Yetmezliği
• Kalp ritm bozukluğu (Aritmi)
• Bacak damarlarının tıkanması

Tedavi Yöntemi:

Temel uygulama kan yoluyla yapılır. Bu yöntemde 100-200 ml kan alınarak, kapalı sistemde (özel üretilmiş cam şişelerde) kanın içerisinden oksijen-ozon karışımı geçirilir, ve bu kan kısa süre içinde damara geri verilir.
Gerektiğinde başka yöntemler de tedaviye eklenir. Örneğin bacak damarlarının tıkanıklığında, venöz dolaşım bozukluğunda ya da gangren ve yaralarda harici ozonterapi uygulanır.

Tedavi Süresi:

Hastalığın seyrine göre değişmekle birlikte genelde 12-16 haftalık kürler halinde yılda 1 veya 2 kez uygulanır. İlk kürden sonraki kür süreleri 4-8 hafta olabilir. Ozonlanacak toplam kan miktarı tedavide esastır. Tedaviler her gün veya birkaç gün aralıklarla yapılır. Başlangıç döneminden sonra terapilerin sıklığı azaltılabilir, sonuna doğru 1-2 hafta aralarla yapılarak tedaviye son verilir. Bazı durumlarda kür tamamlandıktan sonra 4-5 hafta aralarla yapılacak idame tedavilerine devam etmek önerilebilir.

Ozonun Damarlara Etkileri:

 • Ozon anti-enflamatuar etkisi ile damar sertliğini iyileştirici etkilere sahiptir
 • Antioksidan kapasitemizi yükseltici etkileriyle damarı yıpratan serbest radikal hasarını azaltır
 •  Ozon atardamarlarda tıkayıcı plak oluşumunu engeller, oluşmuş plakları dahi yıkabilir
 • Ozon kasılmış damarları gevşeterek yüksek kan basıncını normalleştirebilir
 • Ozon LDL-Kolesterol ve Trigliseridleri düşürerek kan yağlarını dengeler; bu etki ile damar sağlığına ve dolaşımın iyileşmesine katkıda bulunur

Ozonlanmış alyuvarlar akciğerlerde daha çok oksijen yüklenirler ve kan oksijen düzeyleri yükselir. Kan renginizde işlemden sonra izlenen fark çarpıcıdır.

Ozonlanmış alyuvarların içindeki hemoglobinler akciğerde oksijeni daha hızlı ve kolay yüklenir, dokulara ulaştığında oksijeni bırakması da yine hızlı ve kolay olur. Kandan dokulara oksijen salınımındaki artış dolaşımı bozulmuş olan bölgelerde daha belirgindir.

Ozon Tedavisinden sonra vücuttaki tüm hücrelerin oksijen kullanımında artış meydana gelir.

Bacak damarı tıkanmasında Ozon Terapi

Bu hastalık damarların kan akışı engellenecek şekilde tıkanmasıyla seyreder. Bacağı kesilme aşamasına kadar gelmiş olan hastaların en az yarısı ozonterapi ile iyileşebilmektedir. Yürüyüşle baldır kaslarında ağrı oluşmasıyla kendini gösteren fasılalı bacak ağrısı da ozon tedavisi ile hızla iyileşen hastalıklar arasındadır.