Kas ve Eklem Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Kas ve Eklem Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Boyun ve bel fıtığında Ozon Terapi:

Boyun ve bel fıtığında ozon tedavisine karar verildiğinde aşağıdaki iki yöntemden biri uygulanır:

* Fıtıklanmış disk içine veya foramen içine yapılan ozon injeksiyonları
* Ağrılı omurga bölgesindeki kaslara yapılan ozon injeksiyonları.

Her iki yöntemin de ayrı ayrı faydaları vardır. Ancak görece invaziv olan disk-içi veya foramen-içi yöntemlerle karşılaştırıldığında omurga çevresindeki kaslara ozon-oksijen karışımı enjeksiyonu uygulaması son derece kolay ve yine hızlı sonuç veren bir yöntemdir ve daha ekonomiktir. Skopi ve ameliyathane şartları gerektirmemesi, yan etki profilinin çok düşük olması ve kolay uygulanabilmesi bu tedavi yöntemini öne çıkaran diğer unsurlardır

Esasen fıtığın olduğu bölgedeki kaslara yapılan ozon injeksiyonları her zaman için tedavinin temelini oluşturur. Bunun sebebini anlamak için önce boyun/bel fıtığının altında yatan süreci bilmek gerekir. Bu süreç hemen daima kas tutulması ile başlar. Gerek boyun, gerekse bel fıtığını yaratan süreç, boyun/sırt/bel kaslarında başlayan spazmdır.

Tedavide de yine, bu sürecin en başına giderek, işe kas spazmını iyileştirerek başlamak kesin çözümü sağlamaktadır. Disk içine yapılan ozon injeksiyonu ödemden ötürü şişmiş olan diskin çoğunlukla ilk seferde, bazen üçüncü seferde küçülmesini sağlar ve böylelikle hastada ağrı, uyuşma gibi belirtiler ortadan kalkar.

Kaslara yapılan ozon injeksiyonları fıtıklanmış diski bu kadar hızlı bir şekilde değiştirmez ama ağrıyı ilk uygulamadan itibaren büyük ölçüde azaltarak yaşam kalitesini hızla değiştirir. Kaslardaki iyileşme sonucunda zamanla kas tutulması iyileşeceğinden ötürü, omurga üzerindeki anormal kas gerilimlerinin etkisi ortadan kalkar, böylece gerek ağrı ortadan kalkar, gerekse duruş bozukluğu düzelir.

Şikayetler genel olarak kaslara yapılan ilk ozon injeksiyonundan sonra hafiflemeye başlar. Müteakip injeksiyonlarla dokulardaki harabiyetin iyileşmesi devam eder ve şağrı giderek azalır. Bu tedavi gerçek bir iyileşme sağlayacağından, şikayetin tekrarlamasını da önler.

Bu tedavi kan ozonlama yöntemi ile birlikte uygulamak iyileşmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır. Zira kan ozonlama işlemi ile sinir sistemi dengeye kavuşur, stres faktörü ortadan kalkar, genel olarak kan dolaşımı iyileşir, böylece dokuların iyileşme ve yenilenme süreci normale döner.

Tedavi düzenli olarak günaşırı veya haftada bir ya da iki gün yapılarak en geç 1 ayda tamamlanır.
Enerji Klinik’te bel ağrılarında Ozon Sauna, Uzak-kızılötesi ışınlarla terapi ve fizik tedavi de uygulanmaktadır.

Ozon injeksiyonları aşağıdaki hastalıklarda da uygulanır:

 • Kalça, diz, omuz, el bileğinde ağrılı hareket kısıtlılıkları Tendinitler
 • Miyofasyal ağrı
 • Epikondilit
 • Karpal Tünel Sendromu

Ozonun etkileri uzun sürelidir:Ozon sadece ağrı kesici etkilere sahip değildir. Vücutta ağrı kesici maddelerin üretimini uyarmakla beraber glikozaminoglikan ve kollajen gibi kıkırdak maddelerinin üretimini de uyarır. Ozonun bu hastalıklardaki başarısı ve tedavinin etkilerinin uzun sürmesi bu etkileriyle açıklanmaktadır.

 • Kas ve eklem hastalıklarında ozon hem kan ozonlaması (major otohemoterapi) yoluyla hem de doğrudan eklem içine injeksiyon ile verilir.
 • Verilen ozon insuflasyonu ile ozon gazı eklem sıvısı tarafından emilir; serbest protein, enzim ve proteoglikanlar ile reaksiyona girer ve böylece kıkırdak dokunun üretimi artar.
 • Antioksidan enzimlerin sentezi de iyileşmeye katkıda bulunur.

Diz eklemi ağrı ve hareket kısıtlılığında Ozon tedavisi ile elde edilmek amaçlanan sonuçlar şunlardır: •Ağrının azalması

 • Eklem içindeki ödemin reabsorpsiyonu
 • Dekonjesyon (ödemin gerilemesi)
 • Eklem hareket kısıtlılığında azalma

Ağrının azalmasıyla diz ekleminde fonksiyonel kapasitede iyileşme; bunun sonucu olarak hastaların günlük aktivitelerinde artış meydana gelmektedir.

Eklem içi uygulamanın yanısıra kan ozonlaması da yapılmasının amacı;

 • Analjezik etkisi,
 • Dolaşımı ve metabolizmayı düzenleyici etkisi ve aynı zamanda,
 • Osteoporozu olan postmenapozal kadınlarda kemik mineralizasyonunu kolaylaştırmasıdır.

   

Boyun-bel fıtığında daha fıtık oluşmadan çok önce başlayan süreç kas tutulmasıdır. Kas tutulması düşünüldüğünden çok daha önemli bir sorundur zira iskeletimizi ayakta tutan, ve özellikle de omurgamızı postür denilen belli bir pozisyonda tutan,boyun/sırt/bel hatta karın kaslarımızın sağlıklı, optimum gerginliğidir. Bu kasların örneğin karın kaslarının gerginliklerini kaybetmeleri ve/veya boyun-sırt-bel-kalça kaslarının aşırı ve sürekli kasılması omurgamızın normal duruşunun-eğiminin bozulmasına yol açar. Bu yüzden omurlarımızı birarada tutan bağlar zorlanır ve disklerde ödem başlar. Böylece ileride fıtığa dek varabilecek olaylar serisi başlar. Kas tutulması devam ettikçe kaslarda miyozit ve fibrozit de gelişir. Bu ise kasılmayı dolayısıyla omurga üzerindeki gerilimi daha da artırdığından, tabloyu daha da ağırlaştırır.
Sürekli aşırı kas kasılması kas ve bağ dokuda dolaşım bozukluğuna, oksijensizliğe, beslenme bozukluğuna ve hücre metabolizmasının bozulmasına yol açar. Aynı süreç omurları birarada tutan bağ dokusuna da yansır çünkü burada da dolaşım bozukluğu meydana gelir. Bunun sonucu olarak omurlar arasında yastık görevi yapan disklerde ödem meydana gelir. Ödemli bir disk artmış hacmi nedeniyle bulunduğu yere sığamayıp taşarak fıtıklanır ve bu sırada omurilikten çıkan sinirler üzerinde baskı yaratabilir. Bu da klasik fıtık belirtileriyle sonuçlanır.
İlerleyici Kas Distrofilerinde (kas erimesinde) ve Polimiyozitlerde Ozon Terapi:

Ozon bu hastalıklarda da olumlu ilerleme sağlamış, hastanın genel durumunu düzeltmiş ve kas fonksiyonlarını iyileştirmiştir.

Hipertonik Kas Sendromu — Miyofasyal ağrı sendromunda (trigger points) Ozonterapi:

Bu durum kas-iskelet sisteminin ağrılı hastalıkları arasında en sık görülenidir. Kas içine ozon-oksijen gazı injekte edilerek yapılan ozon terapi bu ağrılı kas hastalığında başarılı sonuçlar vermektedir.

Piriformis Sendromunda Ozon Terapi:
Bu tabloda bel ağrısı, kalça ağrısı, uyluk ağrısı, bacağın arkasına vuran ağrı görülür. Bazen siyatik ağrısı da olabilir. Ağrı daha çok uylukta hissedilir. Siyatik sinir basısı varsa bacağa ve ayağa vurur.
Siyatik sinire bası yapan Piriformis kasına uygulanan ozon injeksiyonu ağrıyı hızla iyileştirir: