Kronik Yorgunlukta Ozon

Kronik Yorgunluk Sendromu bir nöro-müsküler (sinir-kas) hastalığıdır. Nedeni anlaşıldıktan sonra araştırmacılar tarafından ‘Miyaljik Ensefalomiyelit -ME’ olarak adlandırılmıştır (Avrupa ve Kanada’da bu isimle anılmakta iken ABD ve Avustralya da Kronik Yorgunluk Sendromu adı kullanılmaya devam etmektedir).

Ensefalomiyelit merkezi sinir sisteminin enflamatuar, demiyelinizan (myelin hasarı yapan) bir hastalığıdır. Hastalığın, virüslere karşı gelişen bağışıklık yanıtının beyinde bir inflamasyon başlatması sonucu geliştiği düşünülmektedir. Enteroviral (bağırsak yolu ile bulaşan virüsler) en çok suçlanan virüslerdir (örneğin Poliovirus ve Coxsackie virüsleri). Bazı yayınlarda, hastalığın beyinde Polio (çocuk felci) virüsü ile aynı bölgeyi etkilediği de gösterilmiştir. İnsan herpes virüsleri ailesinden HHV-6 (Epstein-Barr) virüsü de hastalığın ortaya çıkışını tetikleyebilmektedir Mozhgani 2022.

Hastalığın belirtileri, uyku ve dinlenmekle geçmeyen güçten düşürücü yorgunluk, egzersiz veya günlük işler sonrası halsizlik, ağrılar, bilişsel problemler (dalgınlık-unutkanlık vb hafıza sorunları, odaklanma sorunları), uyku bozukluğu ve çeşitli bağışıklık, nörolojik ve otonomik semptomlardır.

Ozon tedavisi uzun yıllardan beri Kronik Yorgunluk Sendromunda başarı ile uygulanmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir bilimsel araştırmada, Kronik Yorgunluk Sendromu tanısı almış 65 hastada ozon tedavisinin belirtilerin yüzde 80 azalmasını sağladığı gösterilmiştir Tirelli 2021.

 

 

 

 

 

 

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı saklıdır