Karaciğer Hastalıklarında Ozon Terapi

Karaciğer Hastalıklarında Ozon Terapi

Karaciğer; virüs ve bakteriler, parazitler, bazı ilaçlar veya alkol gibi toksik maddelerle veya yanlış beslenme yüzünden hastalanabilir, hastalık kronikleşirse karaciğer yağlanması ve buna bağlı Yağlı Karaciğer Hastalığı, Siroz, hatta kanser gelişir. Doğru beslenme ile birlikte yürütülen Ozon tedavisi karaciğer yağlanmasını iyileştirir, fibrozu önleyerek siroza giden süreçleri durdurabilir, karaciğeri iyileştirebilir, kanseri önleyebilir.
Ozonun etkileri çok yönlüdür:

Karaciğer hücrelerindeki toksinleri yıkar
Antioksidan savunma sistemini aktive ederek karaciğer hücrelerinin virüslere dayanıklılığını arttırır
Karaciğer yağlanmasını geriye döndürür
Karaciğer Glutatyon üretimini uyarır, Glutatyon kan düzeyleri yükselir
Virüslerin yapısını bozarak anti-viral etki gösterir
Genel bağışıklığı güçlendirir
Karaciğer hücrelerinde antienflamatuar etki oluşur
İnterferon üretimini 900 kata kadar arttırır
Viral Hepatitte Ozon Terapi

Hepatit karaciğerin iltihabi bir hastalığıdır. Bu hastalıkta, yağlanma vb çeşitli nedenlerle sağlığı bozulmuş olan karaciğer hücrelerine giren virüs, çoğalırken hücrenin de parçalanmasına neden olur ve hücre öldüğünde kan ve lenf dolaşımına milyarlarca yeni virüs boşalır. Bu karaciğeri daha da zayıflatır ve işlevlerini bozar, bir yandan da bağışıklığı baskılar.

Ozon Terapi bütün viral hepatit tiplerini (A, B, C), özellikle de kronik tipleri tedavi etmekte etkilidir.

Bilimsel Araştırma Sonuçları

HCV (Hepatit-C) tedavisinde ozon, kandaki virüs yükünde %99’a varan yüksek oranlarda azalma meydana getirir. Bu sırada karaciğer enzimleri ve albümin, bilirubin ve protrombin düzeyleri de normale döner. Kantitatif PCR düzeyleri hastaların % 72’sinde 8 hafta içinde hızla düşer, en az % 24 hastada negatif PCR elde edilebilir. 24 hafta sonra negatif PCR görülen hasta oranı % 36’ya varır (PCR virüse karşı antikorları değil, bizzat virüsün genetik materyalini tespit eden bir testtir)

Ozonun anti-viral etkilerinin mekanizması

Ozon virüsün lipid zar yapısını bozarak virüsün hücreye girmesini önler. Virüsler artık çoğalamaz.
Bağışıklık sistemini de uyaran ozon sayesinde vücut canlı kalan virüsler ile etkinlikle savaşır.
HCV RNA (ve PCR) kronik hepatitli hastaların 25%45%’inde yok olur.

Alkol tüketimine bağlı olan ve olmayan Karaciğer Yağlanmasında Ozon Terapi


Alkol tüketimi ile meydana gelen hepatitte ozon, karaciğerin antioksidan üretim sisteminde iyileştirici etki gösterir ve hücreleri harap olmaktan koruyan antioksidan detoksikasyon mekanizmalarını başlatır. Böylelikle karaciğer siroz sürecinden hızla çıkar, hücre hasarı iyileşmeye başlar.
Toksik Hepatitte Ozon Terapi

Toksik hepatit; ilaç, alkol, radyasyon ve bazı kimyasal maddelerle karaciğerin zehirlenmesini tarif eder.

Karaciğerde hasar meydana gelmesine paralel olarak transaminaz denilen enzimlerde şiddetli artış olur.

Resim 1: Ozon Terapinin karaciğeri iyileştirici etkisi yükselmiş karaciğer enzimlerinin hızla düşüşünde kendini göstermektedir: AST, ALT, GGT gibi Transaminaz değerleri Ozon Terapi ile hızla geriye döner. Bu iyileşme kalıcıdır.

 
Resim2: Aşağıda Parasetamol kullanımı sonrasında akut toksik hepatit gelişimine bağlı karaciğer enzim düzeyi artışının ozon terapi ile düzelme hızı görülmektedir. (dikey mavi çizgiler terapi yapılan günleri göstermektedir)
Ozonun Etki Mekanizması


Ozonun başlattığı oksidatif serbest radikal süreci sonucunda vücut daha çok antioksidan üretir.
Mikro-dolaşımın düzelmesiyle hücreye oksijen girişinin hızla artışı doku iyileşmesini destekler.
Ozon Terapi karaciğer hücre metabolizmasını ve enflamasyonu iyileştirerek sadece karaciğer yağlanmasını değil, hepatiti de giderir.

Tedavi yöntemi ve süresi


Karaciğer hastalıklarında tedaviler kan veya rektal yol ile (barsak yoluyla) yapılır. Majör kan terapisinde 100-200 ml kan alınarak, kapalı sistemde (özel üretilmiş cam şişelerde) kanın içerisinden oksijen-ozon karışımı geçirilir, ve bu kan derhal damara geri verilir. Minör kan terapisinde ise damardan alınan 3-5 ml kan şırınga içinde ozonlanarak kalçadan kas içine enjekte edilir. Hepatit tedavisinde ayrıca rektal insüflasyon yöntemi ile de ozon tedavisi çoğunlukla gereklidir. Kadınlarda kan yolu yerine vajinal insüflasyon yöntemi de kullanılabilir, rektal insüflasyon yine de önerilir.